21 April, 2024

Avdragsregler för gåvor

Skatteverkets regler avseende gåvor.

Huvudregeln för en gåva som man ger till en kund är att gåvan ska vara besläktad med själva huvudprodukten. Det finns idag inga fastställda beloppsgränser men inom offentlig förvaltning har man satt följande generella regler.  En julklapp kan enligt praxis ligga på ungefär en procent av prisbasbeloppet. Det motsvarar knappt 400 kronor i dag. Till personliga högtidsdagar, exempelvis jämn födelsedag, kan man ge en gåva som motsvarar tre procent av prisbasbeloppet, alltså ungefär 1200 kronor.

När det gäller olika former av personalgåvor är reglerna från Skatteverket i korthet så här.

  • Julklappar till anställda får kosta upp till 450 kronor inklusive moms. Kostar den mer än så räknas hela beloppet som lön, vilket gör att du måste betala sociala avgifter – och att den anställde förmånsbeskattas. Julgåvan får inte vara kontanter, däremot går det bra med presentkort och gåvokort som inte kan bytas mot pengar.
  • Jubileumsgåva är en gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Värdet får inte överstiga 1 350 kronor inklusive moms.
  • Minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställde uppnår viss ålder (t.ex. den anställdes 50-årsdag), längre tids anställning (25 år eller mer) eller när en anställning upphör. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 10 000 kronor inklusive moms och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör. Skatteverket anser att minnesgåvor kan utgöras av bruks- eller konsumtionsvaror (som t ex alkoholhaltiga drycker) utan att skattefriheten för den skull går förlorad.

 

Här kan du läsa mer om Skatteverkets regler

Här kan du läsa om beloppsgränser för gåvor till kunder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *