23 July, 2024

GDPR & Cookies

Sekretesspolicy

Genom att tillhandahålla dina personuppgifter i samband med en beställning av en vara eller tjänst  samtycker du till att din information används för att leverera de varor, tjänster, garantiåtagande och erbjudande vi erbjuder som butik och webshop.

Vi behandlar följande personuppgifter

  • Personuppgifter som registreras när du eller vi skapar en användarprofil, order, beställning eller vid uppdatering av dessa. Gäller till exempel namn, adress, mobilnummer, e-postadress osv
  • Information via cookies.
  • Information som du lämnar via vår butik eller kundtjänst
  • Information som du lämnar i samband med tjänsteansökan eller som anställd
  • Information som du lämnar som representant/ombud/kontaktperson för juridisk person.
  • Genom att tillhandahålla dina personuppgifter samtycker du till att din information används för att leverera de varor, tjänster, garantiåtagande och erbjudande vi erbjuder som butik och e-handelsföretag.

Vi delar endast dina personuppgifter med våra leverantörer inom kundservice, betalning, transport och teknisk support. Dessa leverantörer behöver informationen för att kunna tillhandahålla sina tjänster till oss inom ramen för de åtaganden vi har mot dig.

All information lagras hos vår leverantör av affärssystem samt leverantör av datasupport (dataserver). Lagring sker i Sverige.

Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal som har tillgång till informationen i kraft av sin yrkesmässiga position och som är föremål för ett åtagande att endast hämta/använda uppgifterna för det angivna och legitima ändamålet för vilket de har samlats in.

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som behövs för att utföra de tjänster som beskrivs i detta dokument eller du själv väljer att dina uppgifter raderas. Om du inte har handlat eller haft någon annan interaktion med oss inom 5 år, kommer vi att radera dina personuppgifter. Undantag från detta är om vi inte är juridiskt skyldiga att spara dem eller det är av grundläggande intressen att skydda den registrerade eller juridisk person.

Du kan när du vill få tillgång till vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Du kan dessutom ändra eller begränsa denna information. Du har även rätt att återkalla ditt samtycke. Detta med undantag av information som krävs att vi lagrar av juridiska skäl (tex myndigheter), Du kontaktar oss via vår e-post info.cranberrycorner.se eller telefon 08-753 23 33 där vi bistå dig i detta ( vi kan begära kontroll information för att säkerställa att du är rätt person). Vill du trots detta lämna in ett klagomål, kan du göra detta hos Datainspektionen som övervakar att regelverket efterlevs i Sverige.

Cookies

Du har under tiden du är inne och handlar ett unikt, tillfälligt, sessionsid som raderas så fort du loggat ut (automatisk utloggning sker efter 30 minuters inaktivitet.).

Enligt lagen om elektronisk kommunikation måste vi informera dig om att vi använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används av rent tekniska skäl för att förbättra webbplatsens funktionalitet. Det finns två sorters cookies, en sort som sparar en fil permanent på din dator och en annan sort som sparas temporärt under tiden du befinner dig på webbplatsen.

Vi använder oss av temporära cookie-filer som finns sparade så länge du är inloggad. Undantag är om du väljer automatisk inloggning. Då lagras ditt användarnamn och lösenord i en cookie-fil mellan inloggningar.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsares inställningar. Detta innebär samtidigt att vissa funktioner på vår webbplats inte kommer att fungera för dig.

Popup-fönster

I några fall förekommer popup-fönster i vår e-handel, t ex vid Spara och Hämta korg. Du kan välja att hantera detta på olika sätt:

Tillåt popup-fönster tillfälligt  eller Tillåt alltid popup-fönster från den här platsen